Teknik

Viss teknik faller oss extra bra i smaken.

På användargränssnittssidan gillar vi React. För att lära oss React gillar vi kursen av Kent C Dodds: https://epicreact.dev/.

På serversidan blir vi allt mer förtjusta i node.js, till exempel för att skapa kundspecifika tillägg i EMG.

För nya webbapplikationer så använder vi numera Remix, som bland annat tar hand om kommunikationen mellan klient och server enormt smidigt.

Både EMG och Form2PDF är skrivna i C för portabilitet och hastighet. Numera är kanske andra språk lika effektiva, men det är sällan en bra idé att skriva om hela produkter utan tydliga och konkreta fördelar.

Genom att använda Docker har det nu blivit möjligt att skapa och testa binärer på flera plattformar utan att behöva underhålla flera servrar.

Det enda operativsystem som används i praktiken av våra kunder är Linux, så det är vår enda målplattform.