Produkter

EMG by Braxo

Vårt huvudfokus har nästan alltid varit EMG, Enterprise Messaging Gateway. EMG tar emot, dirigerar och överför SMS över olika kommunikationsprotokoll, både SMS-specifika som SMPP och UCP, och mer generella som HTTP och SMTP. EMG har två huvudkomponenter, servern och webbportalen. EMG-servern implementerar kommunikationsprotokollen, och webbportalen ger ett administrationsgränssnitt för EMG-konfigurationen och skapar olika typer av rapporter.

För att enkelt kunna mäta hastigheten på SMS-produkter, har vi dessutom verktygen emgload och emgsink.

Form2PDF by Braxo

Många ekonomisystem skapar fakturor i textfiler, och vår produkt Form2PDF kombinerar dessa med en eller flera bakgrundsbilder till en PDF. Denna PDF kan sedan, om man vill, skickas i ett e-postmeddelande till kunden.