Forskning

För att se till att vi förbättrar våra produkter och tjänster genom att lösa rätt problem på rätt sätt har vi sedan 2017 ett samarbete med MDU i Västerås, Sverige. Detta har lett till följande forskningspublikationer, som i vissa fall resulterat i en eller flera nya funktioner i EMG.